Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 19: Interfaces

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 19: Interfaces” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda interface kavramına kısaca göz attık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 19: Interfaces: https://www.hackerrank.com/challenges/30-interfaces/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re learning about Interfaces. Check out the Tutorial tab for learning materials and an instructional video! Task … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 19: Interfaces

C#’ta Interface (Arayüz) Kavramı

C#’ta arayüzler, sınıf ve struct yapılarının ne yapması gerektiğini belirten yapılardır. Bir arayüz; method, özellik (properties), olay (event) ve indexleyici (indexers) yapılarını içerebilir. Bir arayüzün içindeki metodların gövdeleri yoktur. Yani bir arayüz hiçbir zaman hiç bir şekilde bir uygulama sağlamaz. Bir arayüzü birden fazla sınıf ya da struct kullanabildiği gibi, bir sınıf ya da struct … Continue reading C#’ta Interface (Arayüz) Kavramı

.NET 6 Yenilikleri – Enumerable içerisinde *By metodları

.NET 6 ile gelen yeniliklerden biri de Enumerable içerisinde gelen *By extension metodları. .NET 5 ve öncesi, tanımladığımız custom bir yapı için compare kısmını yaparken o yapıyı IComparable interface’inden türetip CompareTo metodunu kullanıyorduk klasik bir şekilde. Örneğin; Bu şekilde yaptığımız için karşılaştırma yapan metodları bu custom yapı için kullanabiliyorduk. Bu *By metodları ile, artık parametre … Continue reading .NET 6 Yenilikleri – Enumerable içerisinde *By metodları

C# 8.0 İle Gelen ve C# 9.0 İle Gelmesi Beklenen Özellikler Neler?

✔️ C# 8.0 versiyonu ile gelen ve C# 9.0 versiyonu ile gelmesi planlanan özellikleri öğrendiğimiz ve konuştuğumuz Twitch yayınının bir özeti. ✔️ Mads Torgersen ve Dustin Campbell’in Channel9 içerisinde “C# Today & Tomorrow” adında yaptıkları yayın ile C# 8.0 içerisinde gelen özellikleri ve C# 9.0 ile gelmesi planlanan özellikleri öğrendik ve birlikte yorumladık. 🔥 C# … Continue reading C# 8.0 İle Gelen ve C# 9.0 İle Gelmesi Beklenen Özellikler Neler?

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [8. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 8. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde; ➡️ C# içerisinde inheritance kavramı nedir? ➡️ subclass, derived class, superclass ve base class kavramları ➡️ Interface kavramına derin bir bakış ➡️ base anahtar sözcüğü (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/base) ➡️ protected erişim sağlayıcısı ➡️ virtual ve override … Continue reading Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [8. Kısım]

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [7. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 7. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde; ➡️ C# içerisinde “Static” kavramı (Property ve Metodlar) ➡️ C# içerisinde static constructor kavramı nedir? Nasıl kullanılır? ➡️ Interface kavramına derin bir bakış 👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs ✅ … Continue reading Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [7. Kısım]

C# Sınıflar Kavramı

Sınıflar, C# tiplerinden en temelidir. Bir sınıf, alanları (fields) ve aksiyonları (metod ve diğer fonksiyon üyelerini) basit bir birim içerisinde birleştiren veri yapılarıdır. Sınıflar, dinamik olarak oluşturulmuş örnekler için tanımlama sağlarlar. Ki bunlardan nesneler olarak bilinir. Sınıflar kalıtımı (inheritance) ve polymorphism’i destekleyen yapılardır. Yeni sınıflar, kullanılan sınıf bildirimlerinden yaratılırlar. Bir sınıf tanımlaması, öncelikle sınıfın niteliği … Continue reading C# Sınıflar Kavramı