Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 10: Binary Numbers

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 10: Binary Numbers” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen sayının binary gösteriminin içerdiği yan yana 1’lerin maksimum sayısını bulmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 10: Binary Numbers: https://www.hackerrank.com/challenges/30-binary-numbers/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re working with binary numbers. Check out the … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 10: Binary Numbers

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 9: Recursion 3

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 9: Recursion 3” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda rekürsif fonksiyonlara giriş yapıyoruz. Derler ki; “Rekürsif fonksiyonları anlamak için önce rekürsif fonksiyonları anlamanız gerekir“. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 9: Recursion 3: https://www.hackerrank.com/challenges/30-recursion/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we are learning about an … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 9: Recursion 3

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 8: Dictionaries and Maps

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 8: Dictionaries and Maps” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda dictionary ve hash table mantığına göz atıyoruz. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 8: Dictionaries and Maps: https://www.hackerrank.com/challenges/30-dictionaries-and-maps/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re learning about Key-Value pair mappings using a Map or Dictionary … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 8: Dictionaries and Maps

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 7: Arrays

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 7: Arrays” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir liste içerisinde, uzunluğundan ilk index’ine kadar elemanları yazdırmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 7: Arrays: https://www.hackerrank.com/challenges/30-arrays/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we will learn about the Array data structure. Check out … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 7: Arrays

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 6: Let’s Review

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 6: Let’s Review” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string‘in çift ve tek index’teki karakterlerini ayrı ayrı yazdırmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 6: Let’s Review: https://www.hackerrank.com/challenges/30-review-loop/problem ► Problem açıklaması: Objective Today we will expand our knowledge of strings, … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 6: Let’s Review

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 5: Loops

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 5: Loops” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda loop (döngü) mantığını ve her bir döngüdeki değişkenleri nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 5: Loops: https://www.hackerrank.com/challenges/30-loops/problem ► Problem açıklaması: Objective In this challenge, we will use loops to do some math. Check … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 5: Loops

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 4: Class vs. Instance

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 4: Class vs. Instance” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sınıf ve field’lar üzerinde işlemler yapıyoruz. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 4: Class vs. Instance: https://www.hackerrank.com/challenges/30-class-vs-instance/problem ► Problem açıklaması: Objective In this challenge, we’re going to learn about the difference between a class … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 4: Class vs. Instance

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 3: Intro to Conditional Statements

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 3: Intro to Conditional Statements” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda karşılaştırma operatörlerine giriş yapıyoruz. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 3: Intro to Conditional Statements: https://www.hackerrank.com/challenges/30-conditional-statements/problem ► Problem açıklaması: Objective In this challenge, we learn about conditional statements. Check out the Tutorial tab … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 3: Intro to Conditional Statements

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 2: Operators

Hackerrank‘in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 2: Operators” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen yemek ücreti, bahşiş ve vergi yüzdeleri ile birlikte toplamda ne kadar para ödemeniz gerektiğinizi bulmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 2: Operators: https://www.hackerrank.com/challenges/30-operators/problem ► Problem açıklaması: Objective In this challenge, you will … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 2: Operators

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 1: Data Types

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 1: Data Types” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizin konsol‘dan aldığınız int, double ve string tipinde değişkenlerini “+” operatörü kullanarak konsola yazdırmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 1: Data Types: https://www.hackerrank.com/challenges/30-data-types/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re discussing data types. Check … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 1: Data Types