LeetCode Çözümleri – 621. Task Scheduler [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Task Scheduler” sorusunun açıklaması ve çözümü. Sizen verilen görev listesi ve N sayısına istinaden, aynı task’lar arasında en az N kadar farklı task çalışması koşulu ile, en az kaç seferde bütün taskların çalıştırılabileceği soruluyor. LeetCode’a göre daha önce Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biriymiş. 🔥 LeetCode 621. Task Scheduler: https://leetcode.com/problems/task-scheduler/ ➡️ Problem açıklaması: … Continue reading LeetCode Çözümleri – 621. Task Scheduler [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümlerİ – 896. Monotonic Array [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Monotonic Array”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen bir dizinin monotonik (düzenli olarak artan veya düzenli olarak azalan) olup olmadığı soruluyor. LeetCode’a göre bu bir Facebook mülakat sorusu. 🔥 LeetCode 896. Monotonic Array: https://leetcode.com/problems/monotonic-array/ ➡️ Problem açıklaması: An array is monotonic if it is either monotone increasing or monotone decreasing. An … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 896. Monotonic Array [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümlerİ – 415. Add Strings [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Strings”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda string olarak verilen iki sayının toplamını bulmanız isteniyor fakat herhangi bir hazır metod kullanamıyorsunuz. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 415. Add Strings: https://leetcode.com/problems/add-strings/ ➡️ Problem açıklaması: Given two non-negative integers num1 and num2 represented as string, return the sum of … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 415. Add Strings [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümlerİ – 404. Sum of Left Leaves [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Sum of Left Leaves”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree içerisindeki “left leaves” (ağacın en solunda olan ve alt node’ları olmayan) node’larının toplamı soruluyor. LeetCode’a göre bu soru daha önce Facebook mülakatlarında sorulan sorulardan biridir. 🔥 LeetCode 404. Sum of Left Leaves: https://leetcode.com/problems/sum-of-left-leaves/ ➡️ Problem açıklaması: Find … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 404. Sum of Left Leaves [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümlerİ – 283. Move Zeroes [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Move Zeroes”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda tamsayı dizisinde verilen sayılardan 0 olmayanları en başa öteleyip (sıralarını bozmadan), 0’ları dizinin en sonuna ötelemeniz isteniyor. LeetCode’a göre Facebook iş görüşmelerinde sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 283. Move Zeroes: https://leetcode.com/problems/move-zeroes/ ➡️ Problem açıklaması: Given an array nums, write a function to move all … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 283. Move Zeroes [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümleri – 125. Valid Palindrome – [Facebook ve Apple Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Valid Palindrome”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen bir string’in içindeki sadece alfanümerik karakterleri göz önüne alarak bu string’in bir palindrom olup olmadığını bulmamızı istiyor. LeetCode’a göre Facebook ve Apple mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 125. Valid Palindrome: https://leetcode.com/problems/valid-palindrome/ 🔥 Palindrom nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Palindrom ➡️ Problem açıklaması: Given a string, determine … Continue reading LeetCode Çözümleri – 125. Valid Palindrome – [Facebook ve Apple Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümleri – 83. Remove Duplicates from Sorted List – [Facebook ve Google Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Remove Duplicates from Sorted List”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. 🔥 LeetCode 83. Remove Duplicates from Sorted List: https://leetcode.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-list/ 🔥 Bahsi geçen Linked List yazısı: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Linked%20Lists/linked%20lists.html ➡️ Problem açıklaması: Given a sorted linked list, delete all duplicates such that each element appear only once. Example 1: Input: 1–1–2 Output: 1–2 Example 2: Input: … Continue reading LeetCode Çözümleri – 83. Remove Duplicates from Sorted List – [Facebook ve Google Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümleri – 67. Add Binary – [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Binary”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Klasik ilkokulda toplama işlemini nasıl yapıyorsak alt alta, bu soruda da bu istenmiş. En önemli kısmı “elde” hesaplaması gibi görünüyor. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 67. Add Binary: https://leetcode.com/problems/add-binary/ ➡️ Problem açıklaması: Given two binary strings, return their sum (also a binary … Continue reading LeetCode Çözümleri – 67. Add Binary – [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode May Challenge – First Bad Version 1. GÜN – [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın ilk gün sorusu “First Bad Version”‘ın açıklaması ve çözümü. LeetCode’a göre bu soru Facebook’un mülakatlarında sormuş olduğu sorulardan biriymiş. 🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge ✅ Problem açıklaması: You are a product manager and currently leading a team to develop a new product. Unfortunately, … Continue reading LeetCode May Challenge – First Bad Version 1. GÜN – [Facebook Mülakat Sorusu]

Yazılımcılara Kİtap Önerİlerİ – Google’da Çalışacak Kadar Akıllı mısınız?

Bu videoda yazılım geliştiricilere önerebileceğim ilk kitap William Poundstone’un NTV Yayınları’ndan çıkan “Google’da Çalışacak Kadar Akıllı mısınız?”. Kitap temel olarak, özellikle 2000’li yılların başlarında, başta Google olmak üzere Silikon Vadisi’ndeki büyük şirketler tarafından sorulan yanıltıcı mülakat sorularından ve bu soruların çözümlerine nasıl yaklaşmanız gerektiğinden bahsediyor. Keyifli okumalar şimdiden. ➡️ Kitap Tanıtımı: William Poundstone Amerika’nın en … Continue reading Yazılımcılara Kİtap Önerİlerİ – Google’da Çalışacak Kadar Akıllı mısınız?