Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 17: More Exceptions

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 17: More Exceptions” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda exception kavramına göz atmaya devam ettik. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 17: More Exceptions: https://www.hackerrank.com/challenges/30-more-exceptions/problem ► Problem açıklaması: Objective Yesterday’s challenge taught you to manage exceptional situations by using try and catch blocks. In … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 17: More Exceptions

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 16: Exceptions – String to Integer

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 16: Exceptions – String to Integer” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda try catch ile exception handling kısmında kısaca baktık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 16: Exceptions – String to Integer: https://www.hackerrank.com/challenges/30-exceptions-string-to-integer/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re getting started with Exceptions by … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 16: Exceptions – String to Integer

Workflow Foundation ile Exception Handling

Bu yazıda Workflow Foundation ile Kopyalanarak Çoğaltılan Aktiviteler yazımızda yaptığımız satış uygulamasına ek olarak bu sefer eğer ürünümüz stokta yoksa workflow tarafından yakalanacak olan bir exception fırlatacağız. Visual Studio’yu açıp yeni bir Blank solution oluşturalım. İsmini de “Exception Handling” olarak ayarlayalım. Workflow Foundation ile Kopyalanarak Çoğaltılan Aktiviteler yazımızda oluşturduğumuz projenin altındaki Siparisİslemi klasörünü Exception Handling … Continue reading Workflow Foundation ile Exception Handling

C# 11 ile Gelen Yenilikler

Microsoft’un yayınladığı blog yazısına istinaden C# 11 ile gelebilecek özelliklere göz attık. Öncelikle .NET 7 henüz long term support olmadığı için, C# 11’i kullanmak adına bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Bunun için visual studio 2022 17.1 versiyonunu indirmeli (community, professional veya enterprise edition fark etmez) ve .NET SDK’sının 6.0.200 versiyonunu kurmanız gerekiyor. Son olarak ta, .NET … Continue reading C# 11 ile Gelen Yenilikler

Minimal API | Kuruluş ve Swagger Kurulumu

Minimal API‘ler, .NET 6 ile birlikte gelen, minimum bağımlılıkla HTTP API’leri oluşturmak için tasarlandı. ASP.NET Core‘da yalnızca minimum dosyaları, özellikleri ve bağımlılıkları dahil etmek isteyen mikro hizmetler ve uygulamalar için idealdirler. Minimal API için en basitinden 4 satır koda ihtiyacımız var. İşte bu kadar. Elinizde çalışan bir http restful bir api’ınız oldu. Bu geliştirdiğiniz api … Continue reading Minimal API | Kuruluş ve Swagger Kurulumu

.NET 6 Yenilikleri – IANA Time zone desteği

.NET 6 ile gelen yeniliklerden biri de Windows time zone desteğine ilave olarak IANA time zone desteğinin geldi. .NET 6 ile birlikte bütün platform’larda Windows time zone desteğine ek olarak IANA time zone desteği geldi. Bildiğiniz gibi günümüzde IANA time zone en güncel ve en popüler zaman dili bilgisine sahip yapılardan biri. Bu nedenle bu … Continue reading .NET 6 Yenilikleri – IANA Time zone desteği

.NET 6 Yenilikleri – LINQ *OrDefault metodlarında default değerler

.NET 6 ile gelen yeniliklerden biri de LINQ içerisindeki *OrDefault metodlarında default değer atanma özelliği. .NET 5 ve öncesinde IEnumerable içerisinde bulunan First, Last ve Single metodları aldıkları predicate’e göre herhangi bir eleman bulunamazsa InvalidOperationException fırlatıyorlardı. Yani; .NET 6 ile birlikte bu metodlara ek olarak FirstOrDefault, LastOrDefault ve SingleOrDefault metodlarına default değer atama özelliği geldi. … Continue reading .NET 6 Yenilikleri – LINQ *OrDefault metodlarında default değerler

.NET 6 Yenilikleri – ThrowIfNull ile null kontrolü

.NET 5 ve öncesinde, bir metod içerisinde argümanın null kontrolünü yapmak için kullandığımız klasik yöntem şu şekildeydi; .NET 6 ile bunu daha kolay bir şekilde yapabilmemiz için statik bir ThrowIfNull metodu eklenmiş. İşlevsel olarak tamamen yukarıdaki kullanımla aynı mantıkta çalışıyor. Daha kısa ve sade bir kullanım. Kaynak: ArgumentNullException.ThrowIfNull(Object, String) Method https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.argumentnullexception.throwifnull?view=net-6.0

C# 10 Yenilikleri – Extended Property Patterns

C# 10 ile gelen küçük yeniliklerden biri de Extended Property Patterns. C# 8 ile hayatımıza property pattern özelliği girmişti hatırlarsanız, iç içe olan property’lere süslü parantezler kullanarak erişebiliyorduk. if (p is Person { Name: “Soner”, Address: { City: “İstanbul” } }) Ama bu kullanım, bir çok iç içe property içeren yapılarda çok fazla süslü parantez … Continue reading C# 10 Yenilikleri – Extended Property Patterns

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 27: Testing

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 27: Testing” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda baz test metodları yazarak “unit testing” kavramına giriş yaptık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 27: Testing: https://www.hackerrank.com/challenges/30-testing/problem ► Problem açıklaması: This problem is about unit testing. Your company needs a function that meets the following … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 27: Testing