C#’ta Dizi Yapısı

C#’ta bir dizi, doğrudan ulaşılabilen sayısı belli üyeleri içeren bir veri yapısıdır. Dizinin içindeki elemanlar, dizi elemanları, hepsi aynı tipte ve bu tip dizi elemanlarının tipi olarak adlandırılır. Dizi tipleri birer referans tipidir ve dizi elemanlarının tanımlanması bu dizi örneğine referans içerir. Gerçek dizi örneği dinamik olarak runtime zamanında new operatörü kullanılarak elde edilir. New … Continue reading C#’ta Dizi Yapısı

LeetCode Çözümleri – 485. Max Consecutive Ones

LeetCode içerisinde bulunan “Max Consecutive Ones” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisi içerisinde (1 ve 0’lardan oluşan) yan yana olan 1’lerin en uzun hali soruluyor. ► LeetCode 228. 485. Max Consecutive Ones: https://leetcode.com/problems/max-consecutive-ones/ ► Problem açıklaması: Given a binary array nums, return the maximum number of consecutive 1’s in … Continue reading LeetCode Çözümleri – 485. Max Consecutive Ones

LeetCode Çözümleri – 448. Find All Numbers Disappeared in an Array

LeetCode içerisinde bulunan “Find All Numbers Disappeared in an Array” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size [1, n] aralığındaki sayıları içerebilen bir tam sayı dizisinde, [1, n] aralığında olup ta bu dizide olmayan sayıları geriye döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 228. 448. Find All Numbers Disappeared in an Array: https://leetcode.com/problems/find-all-numbers-disappeared-in-an-array/ ► Problem açıklaması: Given an … Continue reading LeetCode Çözümleri – 448. Find All Numbers Disappeared in an Array

LeetCode Çözümleri – 1184. Distance Between Bus Stops

LeetCode içerisinde bulunan “Distance Between Bus Stops” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen başlangıç ve bitiş otobüs durak numaralarına göre (ki bu duraklar dairesel olarak dizilmişler), bunlar arasında gidebileceğiniz en kısa mesafeyi (saat yönünde veya tersinde) bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1184. Distance Between Bus Stops: https://leetcode.com/problems/distance-between-bus-stops/ ► Problem açıklaması: A bus has n … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1184. Distance Between Bus Stops

LeetCode Çözümleri – 605. Can Place Flowers

LeetCode içerisinde bulunan “Can Place Flowers” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir çiçekliği temsil bir tam sayı dizisinde, iki çiçeğin yan yana olmaması koşuluyla verilen çiçek sayısının hepsinin yerleştirilip yerleştirilemeyeceği soruluyor. ► LeetCode 605. Can Place Flowers: https://leetcode.com/problems/can-place-flowers/ ► Problem açıklaması: You have a long flowerbed in which some of the plots are planted, … Continue reading LeetCode Çözümleri – 605. Can Place Flowers

LeetCode Çözümleri – 500. Keyboard Row

LeetCode içerisinde bulunan “Keyboard Row” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string dizisi içerisinde, Amerikan klavyesi üzerinde aynı satırdaki harflerden oluşan string’leri geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 500. Keyboard Row: https://leetcode.com/problems/keyboard-row/ ► Problem açıklaması: Given an array of strings words, return the words that can be typed using letters of the alphabet … Continue reading LeetCode Çözümleri – 500. Keyboard Row

HackerRank Çözümleri – Fair Rations

HackerRank içerisinde bulunan “Fair Rations” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisi içerisinde, aşağıdaki kurala istinaden kaç adet sayı eklemesi yapılarak tüm sayıların çift sayı olabileceği soruluyor. ► HackerRank – Fair Rations: https://www.hackerrank.com/challenges/fair-rations/problem ► Problem açıklaması: You are the benevolent ruler of Rankhacker Castle, and today you’re distributing bread. Your … Continue reading HackerRank Çözümleri – Fair Rations

HackerRank Çözümleri – Minimum Loss

HackerRank içerisinde bulunan “Minimum Loss” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size ev fiyatları olarak verilen bir integer dizisi içerisinde, önce satın almak koşulu ile, satın alınıp sonrasında satış yapıldığında elde edebileceğiniz minimum zarar soruluyor. ► HackerRank – Minimum Loss: https://www.hackerrank.com/challenges/minimum-loss/problem ► Problem açıklaması: Lauren has a chart of distinct projected prices for a house … Continue reading HackerRank Çözümleri – Minimum Loss

LeetCode Çözümleri – 1288. Remove Covered Intervals

LeetCode içerisinde bulunan “Remove Covered Intervals” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir “aralık”lar dizisi içinde, birbirini kapsayan aralıklardan birini silmeniz isteniyor. ► LeetCode 1288. Remove Covered Intervals: https://leetcode.com/problems/remove-covered-intervals/ ► Problem açıklaması: Given a list of intervals, remove all intervals that are covered by another interval in the list. Interval [a,b) is covered by interval … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1288. Remove Covered Intervals

LeetCode Çözümleri – 985. Sum of Even Numbers After Queries

LeetCode içerisinde bulunan “Sum of Even Numbers After Queries” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir tam sayı dizisi ve hangi elemana ne kadar ekleneceğini belirten bir jagged array ile, bu ekleme işlemi sonunda oluşan tüm çift sayıları geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 985. Sum of Even Numbers After Queries: https://leetcode.com/problems/sum-of-even-numbers-after-queries/ ► Problem açıklaması: We … Continue reading LeetCode Çözümleri – 985. Sum of Even Numbers After Queries