C#’ta Dizi Yapısı

C#’ta bir dizi, doğrudan ulaşılabilen sayısı belli üyeleri içeren bir veri yapısıdır. Dizinin içindeki elemanlar, dizi elemanları, hepsi aynı tipte ve bu tip dizi elemanlarının tipi olarak adlandırılır. Dizi tipleri birer referans tipidir ve dizi elemanlarının tanımlanması bu dizi örneğine referans içerir. Gerçek dizi örneği dinamik olarak runtime zamanında new operatörü kullanılarak elde edilir. New … Continue reading C#’ta Dizi Yapısı

Leetcode Çözümleri – Sum of Unique Elements

Leetcode içerisinde bulunan “Sum of Unique Elements” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisi içerisindeki unique elemanların toplamını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1748. Sum of Unique Elements: https://leetcode.com/problems/sum-of-unique-elements/ ► Problem açıklaması: You are given an integer array nums. The unique elements of an array are the elements that appear exactly … Continue reading Leetcode Çözümleri – Sum of Unique Elements

Jack Dorsey’nin Twitter’dan ayrılışı

Jack Dorsey 29 Kasım 2021’de attığı bit tweet ile Twitter’daki CEO görevinden ayrıldığını açıkladı. Bildiğiniz gibi Jack 2006 yılında Twitter’ı kurduktan sonra ayrılmıştı ve 2015’te tekrar CEO olarak geri dönmüştü. 2015 yılında Twitter Inc.’e CEO olarak geri döndüğünde, yönettiği diğer şirket olan Square Inc.’deki bazı çalışanlar, Twitter’ın patronlarının “favori” şirketi olduğuna çabucak inanmaya başlamış. Square … Continue reading Jack Dorsey’nin Twitter’dan ayrılışı

Leetcode Çözümleri – Shuffle String

Leetcode içerisinde bulunan “Shuffle String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir string‘in her bir karakteri, yine bir tam sayı dizisi olarak verilen index’lerde olacak şekilde shuffle etmeniz isteniyor. ► Leetcode 1528. Shuffle String: https://leetcode.com/problems/shuffle-string/ ► Problem açıklaması: Given a string s and an integer array indices of the same length. The string … Continue reading Leetcode Çözümleri – Shuffle String

Google Mülakat Sorusu – Number of Good Pairs

LeetCode içerisinde bulunan “Number of Good Pairs” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir integer dizisi içerisinde, “good pair”‘lerin sayısını döndürmeniz isteniyor. “Good pair” kavramı da i < j olmak üzere, nums[i] == nums[j] koşulunu sağlayan sayı çiftleri olarak tanımlanmış. ► LeetCode 1512. Number of Good Pairs: https://leetcode.com/problems/number-of-good-pairs/ ► Problem açıklaması: Given an … Continue reading Google Mülakat Sorusu – Number of Good Pairs

LeetCode Çözümleri – How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number

LeetCode içerisinde bulunan “How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisi içerisinde, her bir sayı için bu sayıdan küçük kaç tane sayı olduğunu yine bir dizi olarak bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1365. How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number: https://leetcode.com/problems/how-many-numbers-are-smaller-than-the-current-number/ … Continue reading LeetCode Çözümleri – How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number

LeetCode Çözümleri – Find N Unique Integers Sum up to Zero

LeetCode içerisinde bulunan “Find N Unique Integers Sum up to Zero” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı büyüklüğünde, farklı tam sayılardan oluşan ve elemanları toplamı 0 olan herhangi bir dizi döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 1304. Find N Unique Integers Sum up to Zero: https://leetcode.com/problems/find-n-unique-integers-sum-up-to-zero/ ► Problem açıklaması: Given an integer … Continue reading LeetCode Çözümleri – Find N Unique Integers Sum up to Zero

LeetCode Çözümleri – Check If N and Its Double Exist

LeetCode içerisinde bulunan “Check If N and Its Double Exist” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisinde, herhangi bir elemanın iki katı veya yarısı olan başka bir eleman var mı diye soruluyor. ► LeetCode 1346. Check If N and Its Double Exist: https://leetcode.com/problems/check-if-n-and-its-double-exist ► Problem açıklaması: Given an array arr … Continue reading LeetCode Çözümleri – Check If N and Its Double Exist

LeetCode Çözümleri – Replace Elements with Greatest Element on Right Side

LeetCode içerisinde bulunan “Replace Elements with Greatest Element on Right Side” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisinde, her bir elemanı, sağındaki en büyük eleman ile replace etmenizi, son elemanı da -1’e atamanızı istiyor. ► LeetCode 1299. Replace Elements with Greatest Element on Right Side: https://leetcode.com/problems/replace-elements-with-greatest-element-on-right-side/ ► Problem açıklaması: Given … Continue reading LeetCode Çözümleri – Replace Elements with Greatest Element on Right Side

LeetCode Çözümleri – Find Numbers with Even Number of Digits

LeetCode içerisinde bulunan “Find Numbers with Even Number of Digits” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisinde, kaç tane çift sayıda rakam içeren sayı olduğunu bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1295. Find Numbers with Even Number of Digits: https://leetcode.com/problems/find-numbers-with-even-number-of-digits/ ► Problem açıklaması: Given an array nums of integers, return how many … Continue reading LeetCode Çözümleri – Find Numbers with Even Number of Digits