Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 29: Bitwise AND

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 29: Bitwise AND” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bitwise and (&) operatörünün nasıl çalıştığına bir örnek ile göz attık. Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 29: Bitwise AND: https://www.hackerrank.com/challenges/30-bitwise-and/problem ► Problem açıklaması: Objective Welcome to the last day! Today, we’re discussing bitwise operations. Check … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 29: Bitwise AND

JIT Derleyicisine Giriş – Tam sayı aritmetiği

.NET içerisinde Common Language Runtime‘ın bir parçası olan JIT compiler’ın tam sayı aritmetiği konusunda yaptıklarına değindim. JIT derleme, interpreted programların performansını iyileştirmeye yönelik bir yöntem. Runtime sırasında, performansını artırmak için program assembly kod’ta derlenebilir. Buna sürece “dinamik derleme” de deniliyor. Bu kavram ilk olarak John McCarthy’nin 1960 yılında yayınladığı ” Recursive functions of symbolic expressions … Continue reading JIT Derleyicisine Giriş – Tam sayı aritmetiği

Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that require bit manipulation … Continue reading Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. 1. Kısım: https://youtu.be/OgphAV9JIKc ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that … Continue reading Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit Manipülasyonları – 1. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. Ben de programlarınızı yazarken kullanabileceğiniz bazı temel bit manipülasyonlarını bir kaç kısımdan oluşacak şekilde anlatmaya çalışacağım bu seride. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically … Continue reading Bit Manipülasyonları – 1. Kısım