Sayı 2’nin tam kuvveti mi? [İteratif ve Bit manipülasyonu]

Bir sayının 2’nin bir tam kuvveti olup olmadığını nasıl bulabileceğinizi, hem iteratif yolla hem de bit manipülasyon yöntemleri ile anlatmaya çalıştım. ► İkinin kuvveti https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinin_kuvveti Matematikte ikinin kuvveti, n bir tam sayı iken 2^n şeklinde gösterilebilen sayıdır. Bu üslü sayıda 2 taban, n ise üstür. Sadece tam sayılar içinde düşünülecek olursa, n ancak pozitif bir … Continue reading Sayı 2’nin tam kuvveti mi? [İteratif ve Bit manipülasyonu]

Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that require bit manipulation … Continue reading Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. 1. Kısım: https://youtu.be/OgphAV9JIKc ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that … Continue reading Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit Manipülasyonları – 1. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. Ben de programlarınızı yazarken kullanabileceğiniz bazı temel bit manipülasyonlarını bir kaç kısımdan oluşacak şekilde anlatmaya çalışacağım bu seride. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically … Continue reading Bit Manipülasyonları – 1. Kısım