Facebook Mülakat Sorusu – Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree

Leetcode içerisinde bulunan “Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary search tree içerisinde, verilen iki tane TreeNode’un en aşağıdaki ortak parent’ını bulmanız isteniyor. Bence deneme olarak bunun iterative halini de siz yazabilirsiniz. ► LeetCode 235. Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree: https://leetcode.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-search-tree/ … Continue reading Facebook Mülakat Sorusu – Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 22: Binary Search Trees” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir binary search tree‘nin yüksekliğini hesapladık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees: https://www.hackerrank.com/challenges/30-binary-search-trees/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re working with Binary Search Trees (BSTs). Check out the Tutorial tab … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 23: BST Level-Order Traversal

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 23: BST Level-Order Traversal” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir binary search tree içerisinde level-order traversal işleminin nasıl yapılabileceğini öğrendik. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 23: BST Level-Order Traversal: https://www.hackerrank.com/challenges/30-binary-trees/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re going further with Binary Search Trees. … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 23: BST Level-Order Traversal