Facebook Mülakat Sorusu – Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree

Leetcode içerisinde bulunan “Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary search tree içerisinde, verilen iki tane TreeNode’un en aşağıdaki ortak parent’ını bulmanız isteniyor. Bence deneme olarak bunun iterative halini de siz yazabilirsiniz. ► LeetCode 235. Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree: https://leetcode.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-search-tree/ … Continue reading Facebook Mülakat Sorusu – Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree

Facebook Mülakat Sorusu – Binary Tree Right Side View

LeetCode içerisinde bulunan “Binary Tree Right Side View” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘nin en sağ tarafındaki node‘ları yukarıdan aşağıda doğru olacak şekilde geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 199. Binary Tree Right Side View: https://leetcode.com/problems/binary-tree-right-side-view/ ► Problem açıklaması: Given the root of a binary tree, imagine yourself standing on the … Continue reading Facebook Mülakat Sorusu – Binary Tree Right Side View

Linkedin Mülakat Sorusu – Maximum Depth of Binary Tree

LeetCode içerisinde bulunan “Maximum Depth of Binary Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir binary tree içerisinde, root node‘undan en uzaktaki leaf node‘una olan uzaklığı bulmanız isteniyor. ► LeetCode 104. Maximum Depth of Binary Tree: https://leetcode.com/problems/maximum-depth-of-binary-tree/ ► Problem açıklaması: Given the root of a binary tree, return its maximum depth. A binary … Continue reading Linkedin Mülakat Sorusu – Maximum Depth of Binary Tree

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 22: Binary Search Trees” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir binary search tree‘nin yüksekliğini hesapladık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees: https://www.hackerrank.com/challenges/30-binary-search-trees/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re working with Binary Search Trees (BSTs). Check out the Tutorial tab … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 10: Binary Numbers

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 10: Binary Numbers” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen sayının binary gösteriminin içerdiği yan yana 1’lerin maksimum sayısını bulmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 10: Binary Numbers: https://www.hackerrank.com/challenges/30-binary-numbers/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re working with binary numbers. Check out the … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 10: Binary Numbers

LeetCode Çözümleri – 617. Merge Two Binary Trees

LeetCode içerisinde bulunan “Merge Two Binary Trees” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilmiş olan iki adet binary tree içerisinde, aynı pozisyondaki node’ların değerlerini toplamanız isteniyor. Bunu istediğiniz binary tree içerisinde yapabilirsiniz. ► LeetCode 617. Merge Two Binary Trees : https://leetcode.com/problems/merge-two-binary-trees/ ► Problem açıklaması: Given two binary trees and imagine that when you put … Continue reading LeetCode Çözümleri – 617. Merge Two Binary Trees

LeetCode Çözümleri – 226. Invert Binary Tree

LeetCode içerisinde bulunan “Invert Binary Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘i tersine çevirmeniz isteniyor. Binary tree yapısı ile en sık karşılaşabileceğiniz soru tipi. Rekürsif yapı ile mantığını oturtursanız çok kolay anlaşılabiliyor. ✨ Binary tree nedir? In computer science, a binary tree is a tree data structure in which each … Continue reading LeetCode Çözümleri – 226. Invert Binary Tree

LeetCode Çözümleri – 67. Add Binary – [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Binary”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Klasik ilkokulda toplama işlemini nasıl yapıyorsak alt alta, bu soruda da bu istenmiş. En önemli kısmı “elde” hesaplaması gibi görünüyor. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 67. Add Binary: https://leetcode.com/problems/add-binary/ ➡️ Problem açıklaması: Given two binary strings, return their sum (also a binary … Continue reading LeetCode Çözümleri – 67. Add Binary – [Facebook Mülakat Sorusu]

Leetcode kolay seviyede Linked List soruları – 1. Kısım

Leetcode içerisindeki Linked List veri yapısı ile ilgili kolay soruları çözüyoruz. Çözdüğümüz soruların linkleri: 1290. Convert Binary Number in a Linked List to Integer: https://leetcode.com/problems/convert-binary-number-in-a-linked-list-to-integer/ 876. Middle of the Linked List: https://leetcode.com/problems/middle-of-the-linked-list/ 206. Reverse Linked List: https://leetcode.com/problems/reverse-linked-list/ 21. Merge Two Sorted Lists: https://leetcode.com/problems/merge-two-sorted-lists/

2038 yılı problemi

2038 yılında bilgisayar sistemlerini etkileyebilecek bu problemi açıklamaya çalıştım bu videoda. Bundan önce daha iyi anlaşılması adına bahsetmek istediğim y2K, yani 2000 yılı bug‘ı. Bildiğiniz gibi bilgisayar sistemleri 1950’li yıllarda geliştirilmeye başlandı ve günümüze kadar devam etti. Bu süreçte birçok program yılları yalnızca son iki basamakla temsil ederek 2000 yılını 1900’den ayırt edilemez hale geldi. … Continue reading 2038 yılı problemi