Asal Çarpanları Bulma Algoritması

Bir sayıyı oluşturan asal çarpanların nasıl en efektif şekilde bulunabileceğini anlattım bu videoda. Önemli olan iki nokta var; birincisi kontrol edeceğimiz sayıları verilen sayının kareköküne kadar (karekökü dahil) iterasyon ile kontrol etmek ve elimizdeki sayıyı bölebildiğimiz kadar o sayıya bölmek, ikincisi de eğer bu iterasyon sonrası sayımız 1’e eşit olmadıysa (videoda anlattığım 99 örneği gibi) … Continue reading Asal Çarpanları Bulma Algoritması

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 25: Running Time and Complexity

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 25: Running Time and Complexity” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen sayının bir asal sayı olup olmadığını, time complexity kavramını anlatarak bulmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 25: Running Time and Complexity: https://www.hackerrank.com/challenges/30-running-time-and-complexity/problem ► Problem açıklaması: Objective Today we will … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 25: Running Time and Complexity

HackerRank Çözümleri – Time Complexity: Primality

HackerRank içerisinde bulunan “Time Complexity: Primality” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir sayının asal sayı olup olmadığını O(sqrt(n)) zamanında bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Time Complexity: Primality: https://www.hackerrank.com/challenges/ctci-big-o/problem ► Problem açıklaması: A prime is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself. Given p … Continue reading HackerRank Çözümleri – Time Complexity: Primality

LeetCode Çözümlerİ – 263. Ugly Number

LeetCode içerisinde bulunan “Ugly Number” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bize verilen pozitif bir tamsayının asal çarpanlarında sadece 2, 3 veya 5 sayılarından birinin veya birkaçının olup olmadığı soruluyor. 🔥 LeetCode 263. Ugly Number: https://leetcode.com/problems/ugly-number/ ➡️ Problem açıklaması: Write a program to check whether a given number is an ugly number. Ugly numbers are … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 263. Ugly Number