Asal Çarpanları Bulma Algoritması

Bir sayıyı oluşturan asal çarpanların nasıl en efektif şekilde bulunabileceğini anlattım bu videoda. Önemli olan iki nokta var; birincisi kontrol edeceğimiz sayıları verilen sayının kareköküne kadar (karekökü dahil) iterasyon ile kontrol etmek ve elimizdeki sayıyı bölebildiğimiz kadar o sayıya bölmek, ikincisi de eğer bu iterasyon sonrası sayımız 1’e eşit olmadıysa (videoda anlattığım 99 örneği gibi) … Continue reading Asal Çarpanları Bulma Algoritması

LeetCode Çözümlerİ – 263. Ugly Number

LeetCode içerisinde bulunan “Ugly Number” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bize verilen pozitif bir tamsayının asal çarpanlarında sadece 2, 3 veya 5 sayılarından birinin veya birkaçının olup olmadığı soruluyor. 🔥 LeetCode 263. Ugly Number: https://leetcode.com/problems/ugly-number/ ➡️ Problem açıklaması: Write a program to check whether a given number is an ugly number. Ugly numbers are … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 263. Ugly Number