Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 13: Abstract Classes

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 13: Abstract Classes” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda abstract sınıflara ve base anahtar sözcüğüne göz attık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 13: Abstract Classes: https://www.hackerrank.com/challenges/30-abstract-classes/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we will extend what we learned yesterday about Inheritance to Abstract Classes. … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 13: Abstract Classes

C#’ta Virtual, Override ve Abstract Methodlar

C#’ta bir method örneği, virtual anahtar sözcüğü ile tanımlanırsa, o methoda virtual (sanal) method adı verilir. Bir sanal method, ana sınıf tipinden ziyade, güncel atanmış tip ile ilişkilendirilmiş methodu kullanmanıza izin verir. Bir sanal method türetilmiş sınıfı tarafından etkisiz hale getirilebilir. Bir method örneğinde override anahtar sözcüğü varsa, o method, kalıtım alınmış sanal methodu aynı … Continue reading C#’ta Virtual, Override ve Abstract Methodlar

.NET MAUI Nedir? | .NET MAUI Mimarisi ve Kurulumu

.NET Multiplatform App UI (kısaca MAUI), Windows, macOS, iOS ve Android‘i hedefleyen cross platform UI uygulamaları oluşturmak için Microsoft’un yeni bir framework’ü. .NET MAUI ile bu platformlardan herhangi birinde çalışan zengin, etkileşimli, yerel bir UI uygulaması oluşturabilirsiniz. Tek bir kod tabanı ile tüm bu platformları destekleyen ve kodun %100’ünü aralarında paylaşan bir uygulama oluşturabilirsiniz. Kısacası … Continue reading .NET MAUI Nedir? | .NET MAUI Mimarisi ve Kurulumu

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 19: Interfaces

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 19: Interfaces” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda interface kavramına kısaca göz attık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 19: Interfaces: https://www.hackerrank.com/challenges/30-interfaces/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re learning about Interfaces. Check out the Tutorial tab for learning materials and an instructional video! Task … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 19: Interfaces

Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that require bit manipulation … Continue reading Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. 1. Kısım: https://youtu.be/OgphAV9JIKc ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that … Continue reading Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit Manipülasyonları – 1. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. Ben de programlarınızı yazarken kullanabileceğiniz bazı temel bit manipülasyonlarını bir kaç kısımdan oluşacak şekilde anlatmaya çalışacağım bu seride. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically … Continue reading Bit Manipülasyonları – 1. Kısım

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [8. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 8. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde; ➡️ C# içerisinde inheritance kavramı nedir? ➡️ subclass, derived class, superclass ve base class kavramları ➡️ Interface kavramına derin bir bakış ➡️ base anahtar sözcüğü (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/base) ➡️ protected erişim sağlayıcısı ➡️ virtual ve override … Continue reading Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [8. Kısım]

C#’ta Fonksiyon Üyeleri

C#’ta çalıştırılabilir kod içeren üyeler genellikle sınıfın fonksiyon üyeleri olarak adlandırılırlar. Bir önceki yazıda belirttiğim konu olan methodlar konusu da aslında bir çeşit fonksiyon üyesidir. Aşağıda tablo Liste<T> olarak tanımlanmış bir generic sınıfın bir çok fonksiyon üyesi örneğini gösterir: public class Liste<T> { const int varsayılanKapasite = 4; Sabit T[ ] elemanlar; int sayaç; Alanlar … Continue reading C#’ta Fonksiyon Üyeleri

C#’ta Interface (Arayüz) Kavramı

C#’ta arayüzler, sınıf ve struct yapılarının ne yapması gerektiğini belirten yapılardır. Bir arayüz; method, özellik (properties), olay (event) ve indexleyici (indexers) yapılarını içerebilir. Bir arayüzün içindeki metodların gövdeleri yoktur. Yani bir arayüz hiçbir zaman hiç bir şekilde bir uygulama sağlamaz. Bir arayüzü birden fazla sınıf ya da struct kullanabildiği gibi, bir sınıf ya da struct … Continue reading C#’ta Interface (Arayüz) Kavramı